Extra kårstämma 22/2

Härmed kallas till extra kårstämma för Masthugget Majornas scoutkår måndag 22/2 klockan 19.00 i lokalen Kabelgatan 21. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. På den extra kårstämman kommer endast punkterna på dagordningen behandlas. Klicka nedan för dagordning. /Kårstyrelsen [Dagordning]