Kårstämma måndag 26/9 kl 19.00

Härmed kallas till kårstämma för Masthugget Majornas scoutkår måndag 26/9 klockan 19.00  i lokalen Kabelgatan 21. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Om du har lust att medverka i styrelsen i år, eller ta en annan post, men ännu Läs mer »