Upptäckare skolår 4-5

Upptäckarna är upptäckande upptäckare som upptäcker allt man kan upptäcka.

Upptäckare är man i skolår 4 och 5.

I år har vi två upptäckaravdelningar, på tisdagar respektive onsdagar, 18.15-19.45.

 

Ledare
tisdagar;

Emma (emma.hilmersson@gmail.com), Melinda, Jessica

onsdagar;

Thyra, Viktoria, Anna (annawallman@hotmail.com), Karin, Sebastian