Årsmöte/stämma

Härmed kallas till kårstämma och knyttårtkalas för Masthugget Majornas scoutkår måndag 25/9 klockan 18.00 i lokalen Tellgrensgatan 11. Att vi äntligen börjar komma i ordning är värt en tårta. För den som missat hela flytten; vi håller alltså till i en tillfällig lokal i väntan på ett nytt scouthus. Alla som vill och hinner tar med en tårta (eller frukt som nyttigare alternativ)! Kåren köper in kakor, kaffe och saft och så delar vi scouterligt! Det viktigaste är dock att just DU kommer!

Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Om du har lust att medverka i styrelsen i år, eller ta en annan post, men ännu inte blivit tillfrågad av valberedningen, tveka inte att höra av dig!

Eventuella motioner till kårstämman ska vara kårstyrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s före 18/9 kl 18. Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem.

Direkt efter stämman samlas den nya kårstyrelsen för ett kortare kårstyrelsemöte.

/Scouthälsningar Styrelsen för Masthugget Majornas scoutkår