Engagera dig i kåren

Som ledare och vuxen inom scouterna gör du en stor insats för att barn och ungdomar ska få roliga upplevelser, nya kompisar och en meningsfull fritid. Ledorden är ”learning by doing” och ”if it isn’t fun, it isn’t scouting”. Du behövs! Allt från att klippa gräset och laga tält till att köra material och hjälpa till att leda en scoutgrupp är välkommet. Det du inte kan lär du dig- learning by doing. Kontakta oss på info@masthugget-majornascout.se